Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Prynhawn dydd Mawrth, 9 Gorffennaf, cynhaliwyd mabolgampau CA2. Bu’r plant o’r 4 tîm: Crewi, Dulas, Dyfi a Llyfnant, yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau, yn cynnwys rasys rhedeg cyflym a thros bellter; rasys cyfnewid; rasys rhwystr a mini marathon……..

Mae Eva Dimitriou ac Evie Smith yn aelodau o Ysgol Lwyfan PQA yn yr Amwythig ac yn mynychu sesiynnau bob dydd Sadwrn………

Diolch i gefnogaeth gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, sicrhawyd cyllid i dalu am wersi yoga i blant Blwyddyn 2 – 5…….

Newyddion

Cynllun Cyflawni Byd-eang ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn fygythiad byd-eang i’n gallu i drin clefydau heintus ac yn tanseilio datblygiadau ym maes iechyd a meddyginiaethau. Yn 68fed sesiwn Cynulliad Iechyd y Byd (2015), cadarnhaodd Cynulliad Iechyd y Byd y “Cynllun Cyflawni...

Ceisiadau’n agor nawr am le mewn ysgol uwchradd

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys bod modd anfon cais nawr am le mewn ysgol uwchradd i blant fydd yn dechrau mis Medi 2020, trwy y linc isod. https://en.powys.gov.uk/article/7919/Secondary-school-applications-now-open

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Glanhawyr

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Glanhawyr. (2 x 10 awr yr wythnos) Am swydd ddisgrifiad llawn ac i ymgeisio cliciwch ar y dogfennau sydd wedi atodi neu, cysylltwch â'r ysgol drwy ebost:  lj@brohyddgen.powys.sch.uk neu T: 01654 704203. Dylid anfon...

Her Cemeg Caergrawnt

Cystadlodd Alexander Monnox a Tomos Chick yn yr Her Cemeg Caergrawnt. Llongyfarchiadau enfawr i  Tomos Chick o Flwyddyn 12 sydd wedi ennill Gwobr Gopr yn Her Cemeg Caergrawnt 2019.