Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Newyddion

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal  Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i'r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau! Erin and Katie year 12 collected £228.43 for...

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers Ar y ddegfed o fis Fawrth, cefais y fraint o ddylunio a chyflwyno gweithdy i ddosbarth cemeg blwyddyn un-ar-ddeg, Ysgol Bro hyddgen. Pwrpas y gweithdy oedd i ddysgu’r disgyblion am y gyrfaoedd sy’n bosib o fod...

 

 

O fis Ionawr 2022 bydd yr ysgol yn rhoi'r gorau i ddefnyddio negeseuon SMS a symud drosodd i ClassCharts i gyfathrebu â rhieni