Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Newyddion

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Gofalwr

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Gofalwr I ddechrau cyn gynted â phosib (gweler y swydd ddisgrifiad am wybodaeth lawn)  GALLWCH YMGEISIO  DRWY WEFAN CYNGOR SIR POWYS https://recruitment.powys.gov.uk a rhowch "THR0203" yn y Blwch Geiriau Allweddol Am ragor o...

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal  Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i'r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau! Erin and Katie year 12 collected £228.43 for...

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers Ar y ddegfed o fis Fawrth, cefais y fraint o ddylunio a chyflwyno gweithdy i ddosbarth cemeg blwyddyn un-ar-ddeg, Ysgol Bro hyddgen. Pwrpas y gweithdy oedd i ddysgu’r disgyblion am y gyrfaoedd sy’n bosib o fod...