Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Newyddion

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Goruchwyliwr Canol Dydd

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Goruchwyliwr Canol Dydd swydd 7.5 awr y wythnos. I geisio, cwblhewch y ffurflen gais atodedig a'i dychwelyd i lj@brohyddgen.powys.sch.uk by 17/08/20, neu ei phostio i Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, Powys, SY20 8DR [dg...

Gwobrwyo rhagoriaeth ac ymroddiad – Ysgol Bro Hyddgen 2019 2020

Gwobrwyo rhagoriaeth ac ymroddiad - Ysgol Bro Hyddgen 2019 2020 Gan nad yw wedi bod yn bosib cynnal seremoni wobrwyo eleni, dyma fideo sy'n dathlu llwyddiannau, rhagoriaeth ac ymroddiad ein disgyblion. Llongyfarchiadau mawr - rydym yn falch iawn ohonoch i gyd.

Grŵp Ffocws Ar-Lein

Grŵp ffocws ar-lein Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau trafod grŵp ffocws ar-lein gyda phlant i adolygu'r cysyniadau cychwynnol ar gyfer gwefan a deunyddiau a darparu eu barn a'u hadborth.  Mae rhain yn: Merched 11 – 13 oed, dydd Mercher 22 Groffennaf, 2 – 3pm Merched...