United Kingdom Mathematics Trust (UKMT)

United Kingdom Mathematics Trust (UKMT) UKMT Junior Mathematical Challenge Ym mis Ebrill, bu 37 o blant blynyddoedd 7 ac 8 yn cymryd rhan yn yr Her Mathemateg UKMT. Roedd dros 260,000 o blant yn cystadlu o bob cwr o Brydain. Derbyniodd dri disgybl, Kaleb Wells, Manon...

Gystadleuaeth Daily Post

Gystadleuaeth Daily Post Am y pedwerydd tro’n olynnol, enwebwyd yr ysgol yn y gystadleuaeth Daily Post a hynny’n y categori ‘Cyfathrebu’. Mae’r categori hwn yn amlygu dulliau effeithiol ysgolion i gyfathrebu gyda’r cartref a’r gymuned. Roedd hi’n braf iawn clywed...

Dawns Diwedd Blwyddyn 11

Dawns Diwedd Blwyddyn 11   Nos Iau, Mehefn 21, cafwyd prom hynod lwyddiannus ar y campws uwchradd wrth i ni fel ysgol ffarwelio gyda Blwyddyn 11 am y tro olaf. Roedd y disgyblion oll wedi gwisgo’n smart ac ambell un yn cyrraedd yr ysgol mewn steil!  Cafwyd gwledd...

Disgyblion Cerddorol

Am gyfle! Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, bu nifer o ddisgyblion Bro Hyddgen yn cyd-berfformio gydag aelodau Cerddorfa Siambr Y Sinffonia Gymreig mewn cyngerdd Crescendo dan arweiniad yr arweinydd Rhyngwladol Mark Eager. Trwy gyfrwng y prosiect cynhyrfus hwn, mae...

Diwrnod Trosglwyddo Blwyddyn 6

Diwrnod Trosglwyddo Blwyddyn 6     Braf oedd cael croesawu blwyddyn 6 i’r campws uwchradd ar gyfer yr wythnos trosglwyddo’r tymor hwn. Cafwyd blas ar amrywiaeth o wahanol bynciau sydd gan y campws uwchradd i’w gynnig o weithgareddau chwaraeon, diwrnod...