Bore Coffi Macmillan 2018

Cynhaliwyd bore coffi yn ystod y tymor gyda’r nod o godi arian i elusen Macmillan. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfranodd tuag at y digwyddiad. Diolch hefyd i’r Chweched Dosbarth am drefnu. Llwyddwyd i godi £148 a hynny at achos arbennig iawn