Llais y Disgybl

 

Mae’r ysgol yn falch o gyhoeddi bod Eowyn Vaughan a Connor Farmery wedi cael eu dethol yn Llysgenhadon Gwych i’r Comisiynydd Plant, Sally Holland. Cyfrifoldeb y llysgenhadon yw hyrwyddo  Hawliau’r Plentyn a sicrhau bod llais y disgybl yn cael gwrandawiad teg yn yr ysgol. Cwblhawyd holiadur gan blant CA2 llynedd a bydd y llysgenhadon yn edrych ar y canfyddiadau ac yn trafod gyda staff sut i wella’r ddarpariaeth lles ar gyfer disgyblion yr ysgol. Llynedd hefyd lluniwyd siarter ar gyfer y Campws Cynradd drwy ofyn i bob dosbarth ddethol un o’r hawliau ar gyfer eu hyrwyddo.

Gweler: https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/

 

Detholwyd y plant canlynol  o Flwyddyn 6 yn Gapteiniaid Ysgol ac maen nhw eisoes wedi cyflawni gwaith da yn cyflwyno gwasanaethau Clod y Pennaeth.

 • Lottie Cook
 • Amelia Garrod
 • Dafydd Jenkins
 • Loti Pilcher
 • Cian Roberts
 • Cadi Speake
 • Ela Thomas
 • Kia Wright

 

Cynhaliwyd etholiadau gan bob dosbarth ac etholwyd cynrychiolwyr i’r Cyngor Ysgol Cynradd fel a ganlyn:

 • Jessica Fletcher
 • Sophie Jones
 • Troy Jones
 • Ella May Hughes
 • Cadi Thomas
 • Alice Cox
 • Emily Heard
 • Nansi Bell
 • Elin Lloyd

 

Detholwyd y plant canlynol i fod yn Llysgenhadon Chwaraeon a chawsant ddiwrnod buddiol o hyfforddiant yn Ysgol Glantwymyn ddydd Mercher 26 Medi. Diolch yn fawr i Mr Jonathan Roberts, Swyddog Datblygu Chwaraeon yn y Gymuned, am gydlynu’r rhaglen werthfawr yma er mwyn hyrwyddo pwysigrwydd chwareon a chadw’n iach ymysg  plant.  Cynhaliwyd gwasanaeth ysbrydoledig gan y Llysgenhadon Chwaraeon ddydd Gwener 5 Hydref.

 • Betsan Behnan
 • Sienna Coleman
 • Rhys Evans
 • Jake Humphreys
 • Zara Jones
 • Leo Nicholas
 • Finlay Thapa
 • Nancy Tucker-Anthony