Llwyddiant yn y Gala Nofio

 

 

Mae’r ysgol yn falch o ymdrechion pawb yng ngala nofio’r rhanbarth gynhaliwyd ddydd Iau 22 Tachwedd, ac yn falch iawn cyhoeddi bod Finlay Thapa wedi ennill y ras nofio rhydd i fechgyn Bl 5 & 6; hefyd y ras nofio cymysg unigol i fechgyn Bl 5 & 6. Bydd Finlay yn cystadlu ar lefel genedlaethol yng Ngaherdydd ym mis Ionawr. Pob lwc i ti Finlay!