Dathlu Dewi Sant

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi, cafodd Blwyddyn 4 dosbarth Afallen gyflwyniad ar hanes y wisg Gymreig yn siop Achub y Plant, Machynlleth. Dysgwyd am y gwahaniaeth rhwng draddodiadau’r wisg yng ngogledd a de Cymru; hefyd am y drefn o roi’r dillad ymlaen.