Mae Cyngor Sir Powys wedi gofyn i’r ysgol ddosbarthu holiadur er mwyn darganfod faint o offer cyfrifiadurol sydd ei angen i helpu teluoedd a’u plant yn y cartref. Byddem yn ddiolchgar p gllech gwblhau’r holiadur hwn er mwyn i ni basio’r wybodaeth ymlaen i’r Awdurdod addysgy gwybodaeth yma i Powys i weld pa math o darpariaeth a fydd ar gael os mae’n bosib.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KW8RQopvCEeL1LYpyoUTrN7txE3iek1Gp-DLwSUC-OZUOUpUMFc4VlhJUjdVV1dWVFJSNjFVNDNPVy4u