Grŵp Ffocws Ar-Lein

Grŵp ffocws ar-lein Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau trafod grŵp ffocws ar-lein gyda phlant i adolygu’r cysyniadau cychwynnol ar gyfer gwefan a deunyddiau a darparu eu barn a’u hadborth.  Mae rhain yn: Merched 11 – 13 oed, dydd Mercher 22 Groffennaf, 2 –...

Ysgolion I Ailagor I Bob Disgybl O Fis Medi

Ysgolion i ailagor i bob disgybl o fis Medi Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu’r cynlluniau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg heddiw i ganiatau’r ysgolion sy’n gallu gwneud hynny’n ddiogel i ailagor o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor o 14 Medi....