Gorchuddion wyneb ac ysgolion

Gorchuddion wyneb ac ysgolion Dylai ymwelwyr ag ysgolion ym Mhowys, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n gollwng neu’n codi eu plant, wisgo gorchuddion wyneb i’w cadw eu hunain a phobl eraill yn ddiogel rhag y coronafeirws, tyn ôl cyngor sir. Cyflwynodd Llywodraeth...

Coronafeirws ar led yn ysgolion Powys

Coronafeirws ar led yn ysgolion Powys Mae rhieni Powys yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwraeth am Goronafeirws gan gadw plant sâl gartref hyd yn oed os yw’r symptomau’n ymddangos yn ysgafn iawn. Dychwelodd y rhan fwyaf o ddisgyblion Powys i’r ysgol ar ôl...