Gwybodaeth a dyddiadau ar gyfer dechrau’r tymor newydd

Gwybodaeth a dyddiadau ar gyfer dechrau’r tymor newydd   Annwyl Rieni / Gofalwyr,Wrth i i ni ddod at ddiwedd y tymor a diwedd 2020, hoffwn i ddiolch i chi mewnblwyddyn sydd wedi bod yn hynod o anodd a heriol.Mae’r naw mis diwethaf wedi rhoi straen ychwanegol ar...

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021 In collaboration with the Machynlleth Business Forum, pupils at Ysgol Bro Hyddgen have taken photographs that reflect Machynlleth shops and local produce. In a recent competition prizes of £25 per photograph were offered by...