Gweithdai / Workshops

 

 

15:45-16:45  Dydd Llun 14 Chwefror 

Targed adolygu ac arholiadau

 

Roedd Gareth Milton-Griffiths o Positively You wedi cynnal sesiwn ar y cyd i staff dysgu a rhieni sy’n cyflwyno strategaethau sydd eisoes wedi’u rhannu gyda dysgwyr blynyddoedd 10-13 o ran targedu adolygu ac arholiadau.  Mae’r cyfnodau clo wedi tarfu ar ddysgu’n plant a rydym trwy’r sesiwn hwn yn anelu i ni fel ysgol, y cartref a’r dysgwyr fod a gwybodaeth gyson am sut i dargedu adolygu a pharatoi at arholiadau.  Os ydym i gyd yn dweud a deall yr un peth, bydd hyn yn ein galluogi i gefnogi negeseuon ein gilydd mewn modd gwybodus a deallus.  Roedd y sesiwn hwn wedi’n harwain i ddatblygu dealltwriaeth o sut i:

 • dargedu cymhelliant
 • trefnu amser
 • dyfalbarhad
 • strategaethau adolygu
Mae’r cwmni Positively You wedi cytuno i’r recordiad barhau i fod ar y wefan hyd at Dydd Llun 7 Mawrth 2022.
Dyma recordiad o’r gweithdy uchod i rieni a staff dysgu.  

 

15:45-16:45 Monday 14 February 

Revision and targeting examinations  

 

Gareth Milton-Griffiths of Positively You led a joint session for teaching staff and parents by presenting revision and examination strategies that had already been shared with years 10-13 learners. The lock-down periods have disrupted our children’s learning and throughout this session we aim as a school to ensure the home and learners use a consistent knowledge of how to target revision and exam preparation. If we all understand the same things, this will enable us to support each other’s work and to work cohesively towards the success of the learners. The aim of this session was to guide us to a thorough understanding of:  

 • targeting motivation  
 • time management 
 • resilience  
 • revision strategies 

Positively You has given us permission to display this recording on our website until Monday 7 March 2022.

This is a link to the recording of the session parents and teaching staff attended.

Video

 

 

 

15:45-16:45  Dydd Llun 28 Chwefror 

Trefnu gwaith a dyfalbarhad bl9

 

Mae Gareth Milton-Griffiths o Positively You yn mynd i fod yn cynnal sesiwn ar y cyd i staff dysgu a rhieni dysgwyr blwyddyn 9 sy’n cyflwyno strategaethau sy’n targedu trefnu amser a dyfalbarhad.  Mae’r cyfnodau clo wedi tarfu ar ddysgu’n plant a rydym trwy’r sesiwn hwn yn anelu i ni fel ysgol, y cartref a’r dysgwyr fod a gwybodaeth gyson am sut i dargedu adolygu a pharatoi at arholiadau.  Os ydym i gyd yn dweud a deall yr un peth, bydd hyn yn ein galluogi i gefnogi negeseuon ein gilydd mewn modd gwybodus a deallus.  Bwriad y sesiwn hwn yw ein harwain i fod a dealltwriaeth drylwyr o:

 • dargedu cymhelliant
 • trefnu amser
 • dyfalbarhad
 • strategaethau adolygu
 • cwblhau gwaith yn effeithiol

Mae’r cwmni Positively You wedi cytuno i’r recordiad barhau i fod ar y wefan hyd at Dydd Llun 21 Mawrth 2022.

Dyma recordiad o’r gweithdy uchod i rieni a staff dysgu.

 

Fideo

15:45-16:45 Monday 28 February

Organising work and resilience yr9

 

Gareth Milton-Griffiths from Positively You is going to be running a joint session for teaching staff and parents by presenting work organisation and resilience strategies that have already been shared with year 9 learners. The lock-down periods have disrupted our children’s learning and throughout this session we aim as a school to ensure the home and learners use a consistent knowledge of how to target revision and exam preparation. If we all understand the same things, this will enable us to support each other’s work and to work cohesively for the success of the learners. This session is intended to guide us to a thorough understanding of:

 • targeting motivation
 • time management
 • resilience
 • revision strategies
 • completing work effectively

Positively You has given us permission to display this recording on our website until Monday 21 March 2022.

This is a link to the recording of the session parents and teaching staff attended.