Tywydd garw – cau ysgol (18/2/2022)

Tywydd garw – cau ysgol / Adverse weather – school closure     Neges gan Cyngor Sir Powys: Bydd ysgolion a darpariaeth addysgiadol y blynyddoedd cynnar Powys ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Yn...

Adroddiad Rygbi

Adroddiad Rygbi / Rugby Report V Ysgol Bro Idris     Teithiodd y tim dan 16 i Ddolgellau ar ddydd Mercher y 9fed o Chwefror. Yn gynnar yn y gêm dangosodd Bro Hyddgen amddiffyn strwythuredig i gadw Bro Idris allan. Pan ddaeth Bro Hyddgen i mewn i’r gêm fe...

Gweithdai / Workshops

Gweithdai / Workshops     15:45-16:45  Dydd Llun 14 Chwefror  Targed adolygu ac arholiadau   Roedd Gareth Milton-Griffiths o Positively You wedi cynnal sesiwn ar y cyd i staff dysgu a rhieni sy’n cyflwyno strategaethau sydd eisoes wedi’u rhannu gyda...