Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Gofalwr I ddechrau cyn gynted â phosib (gweler y swydd ddisgrifiad am wybodaeth lawn) 

GALLWCH YMGEISIO  DRWY WEFAN CYNGOR SIR POWYS https://recruitment.powys.gov.uk a rhowch “THR0203” yn y Blwch Geiriau Allweddol

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lynwen Jones (JonesL3272@hwbcymru.net neu Ffôn: 01654 704203)