Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Goruchwyliwr Canol Dydd swydd 7.5 awr y wythnos I gychwyn Medi 2022

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Goruchwyliwr Canol Dydd swydd 7.5 awr y wythnos I gychwyn Medi 2022.  I geisio, cwblhewch y ffurflen gais  a’i dychwelyd i jonesl3272@brohyddgen.powys.sch.uk by 08/07/22, neu ei phostio i Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, Powys, SY20 8DR neu 

GALLWCH YMGEISIO  DRWY WEFAN CYNGOR SIR POWYS https://recruitment.powys.gov.uk a rhowch ” THR0071″ yn y Blwch Geiriau Allweddol