Dysgu Disglair

Ein nod o fewn Dysgu Disglair yw datblygu sgiliau’n dysgwyr yn Ysgol Bro Hyddgen i fod yn ddysgwyr annibynnol medrus trwy roi cyfleoedd iddynt ddatrys problemau mewn sefyllfa bywyd real.