Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru wedi’i gyflwyno o Fedi 2022 fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy’n newid.