Ddesg Gymorth ADY Bro Hyddgen

 

Croeso i Ddesg Gymorth ADY Bro Hyddgen

  • Os ydych chi neu eich plentyn yn derbyn gwersi ymyrraeth neu gefnogaeth ychwanegol yn yr ysgol fel arfer, ac angen cymorth ychwanegol i fedru gweithio o adref, gallwch adael neges i’r cyfeiriad isod gyda manylion o’r anhawster a bydd un o’r tîm ADY yn dod yn ôl atoch.
  • Nodwch y canlynol:
  • Eich enw / Enw’r plentyn
  • Blwyddyn ysgol
  • Beth yw’r dasg
  • Beth yw’r anhawster
  • Pwy sydd fel arfer yn eich cefnogi neu yn cefnogi’ch plentyn

 

 

8 + 10 =