Trefniadau Dychwelyd i’r Campws Uwchradd

Trefniadau Dychwelyd i’r Campws Uwchradd – Secondary Campus Returning to school arrangements                     Lawrlwytho y llythyr - Download the...

Hydref 2019 – Gair gan y Pennaeth

Annwyl Riant/Ofalwr Yn dilyn blwyddyn lle mae’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd wedi bod ar stop, dwi’n falch o allu dweud fy mod wedi bod mewn cyfarfod i drafod ail ddechrau’r gwaith yn ddiweddar. Nid wyf yn siwr pryd bydd yr adeilad newydd yn agor ond mae pethau yn...

Pasg 2020 – Gair gan y Pennaeth

Annwyl Rieni / Ofalwyr Rydw i wir yn gobeithio eich bod chi a’ch anwyliaid yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Ddechrau mis Mawrth, roedd llai nag 1% o ddisgyblion ledled y DU yn cael eu haddysgu yn y cartref. O hyn ymlaen, bydd y ffigwr hwnnw’n codi i bron...