Tywydd garw – cau ysgol (18/2/2022)

Tywydd garw – cau ysgol / Adverse weather – school closure     Neges gan Cyngor Sir Powys: Bydd ysgolion a darpariaeth addysgiadol y blynyddoedd cynnar Powys ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Yn...

Adroddiad Rygbi

Adroddiad Rygbi / Rugby Report V Ysgol Bro Idris     Teithiodd y tim dan 16 i Ddolgellau ar ddydd Mercher y 9fed o Chwefror. Yn gynnar yn y gêm dangosodd Bro Hyddgen amddiffyn strwythuredig i gadw Bro Idris allan. Pan ddaeth Bro Hyddgen i mewn i’r gêm fe...

Ty-Celf / Art-House

Gofrestru yma / Register here – Event Registration: ART-HOUSE Art Workshops with Ennyn CIC / TY-CELF Gweithdai Celf gyda Ennyn CIC...

Newyddion Gemau Bechgyn Hydref 2021

Gemau Bechgyn Hydref 2021  / Boys Fixture Round up Autumn 2021   Gemau Bechgyn Hydref 2021   Mae COVID wedi tarfu ar gemau eleni a dim ond yn yr ail hanner tymor y caniatawyd iddynt fynd ymlaen, ar ôl dweud hyn rydym wedi cael rhai profiadau gwych ac wedi gwneud...