Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice – self isolate

Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice – self isolate Yn dilyn achos COVID, bydd rhaid i bawb yn Blwyddyn 9 ac y rheini sydd wedi trafeilio ar Bws Ysgol Llanbrynmair aros adref a hunan ynysu tan dydd Llun 12fed o Orffennaf 2021. Bydd gwaith yn parhau...

Class Check-in Sessions As required by the Welsh Government

Class Check-in SessionsAs required by the Welsh Government, we will be providing live check-in sessions with all learners in theFoundation Phase, starting on Thursday 21 January please see more from the document below. Foundation Phase...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...