Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? / Problems accessing your work when you have multiple users using the same user account on the same computer at home?

Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? – Defnyddiwch InPrivate Window yn Microsoft EdgeProblems accessing your work when you have multiple users using the same user...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021 In collaboration with the Machynlleth Business Forum, pupils at Ysgol Bro Hyddgen have taken photographs that reflect Machynlleth shops and local produce. In a recent competition prizes of £25 per photograph were offered by...