Dysgu Disglair

Dysgu Disglair Ein nod o fewn Dysgu Disglair yw datblygu sgiliau’n dysgwyr yn Ysgol Bro Hyddgen i fod yn ddysgwyr annibynnol medrus trwy roi cyfleoedd iddynt ddatrys problemau mewn sefyllfa bywyd real.  ...

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022 Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru wedi’i gyflwyno o Fedi 2022 fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy’n newid....

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal   Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i’r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau! Erin and Katie year 12 collected...

Tywydd garw – cau ysgol (18/2/2022)

Tywydd garw – cau ysgol / Adverse weather – school closure     Neges gan Cyngor Sir Powys: Bydd ysgolion a darpariaeth addysgiadol y blynyddoedd cynnar Powys ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Yn...