Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Uwch Weinyddwr/Bwrsar

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Uwch Weinyddwr/Bwrsar o’r 1af o Chwefror 2023.  Swydd llawn amser 37 awr yr wythnos.    Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn     YBH – ALL POSTS BILINGUAL Application Form 13 (3) BIlingual Job...

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau yn ystod Tymor yr Haf (oriau ar gael ym mis Mai a Mehefin 2023). Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn fantais ond ddim yn hanfodol.  Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn    ...

Dysgu Disglair

Dysgu Disglair Ein nod o fewn Dysgu Disglair yw datblygu sgiliau’n dysgwyr yn Ysgol Bro Hyddgen i fod yn ddysgwyr annibynnol medrus trwy roi cyfleoedd iddynt ddatrys problemau mewn sefyllfa bywyd real.  ...

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022 Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru wedi’i gyflwyno o Fedi 2022 fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy’n newid....