Ein Bro – Papur Ysgol

Braint o’r mwyaf oedd cael sefyll o flaen neuadd orlawn o ddisgyblion ac athrawon ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mawrth, 9 Mehefin i dderbyn y wobr ’Cylchgrawn Ysgol Gorau’ ar ran Ysgol Bro Hyddgen. Yn ogystal ag Ysgol y Creuddyn ac Ysgol Rhewl, enwebwyd yr ysgol am ein Papur Newydd tymhorol, ‘Ein Bro’.

Anwiredd fyddai dweud mai gwaith un person yw Ein Bro. Mae’n waith tîm, yn ffrwyth llafur y disgyblion a’r staff.

Yn ei hanfod, pwrpas Ein Bro yw dathlu llwyddiannau ein disgyblion; rhoi cydnabyddiaeth a bri i’r disgyblion hynny sy’n cymryd y cam ychwanegol hwnnw ac yn serennu gan obeithio annog eraill i ddilyn yr un llwybr. Mae’n llinyn cyswllt effeithiol tu hwnt rhwng yr ysgol, y rhieni a’r gymuned ac yn arddangos doniau ein pobl ifanc.

Gan gofio mai ysgol cymharol fechan sydd gennym ni yma ym Machynlleth gydag ychydig dros 500 o ddisgyblion, testun balchder aruthrol i ni yw gweld dros 100 o dudalennau’r papur newydd yn cael eu llenwi’n dymhorol yn nodi llwyddianau’n hysgol ni mewn amrywiol feysydd.

Copiau o’r blaen / Previous editions: