Gwnaethpwyd cynnydd derbyniol ar ganlyniadau TGAU llwyddiannus llynedd. 

Unwaith eto eleni, roedd canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 Ysgol Bro Hyddgen yn rhai a oedd yn adlewyrchiad teg iawn o ddatblygiad pob unigolyn tra’r oeddent yn ddisgybl yn yr ysgol. Dywedodd y Pennaeth, Mr Dafydd Jones, ei fod yn hapus iawn i longyfarch llwyddiant y disgyblion: “Cafwyd canlyniadau ardderchog gan y flwyddyn hon unwaith eto gyda chyfradd pasio pob pwnc yn 100% eleni. Gweithiodd y disgyblion yn galed iawn i gyrraedd eu targedau. Hoffwn ddiolch i’r athrawon am addysgu’r dysgwyr mor effeithiol ac hefyd i’r rhieni am gefnogi’r amryfal sesiynau mentora ychwanegol sydd ar waith yn yr ysgol hon. Mae’r rhan fwyaf o’r cohort yn dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth ynghyd â disgyblion sy’n ymuno â ni o du hwnt i ardal yr ysgol.”

Ymysg y goreuon roedd:

· Joseph Lewis – 4A*, 5A, 2B, Teilyngdod mewn Maths Pellach

· Mari Elin Williams – 1A*, 7A, 2B ac 1C

· Lily Shone – 1A*, 5A a 6B

· Ella Preston – 5A ac 8B

· Ffion Duke – 2A*, 3A, 6B, 1C, Teilyngdod mewn Maths Pellach

Lily Shone

Lily Shone

1A*, 5A and 6B

Joseph Lewis

Joseph Lewis

4A*, 5A, 2B, Merit in Extra Maths