Tudalen Desg Cymorth Bro Hyddgen                                                        

 

 

Os rydych efo problem gyda gwaith ysgol

Dilynwch y camau hyn:

  1.  Cofiwch e-bostio eich athro/athrawes (gallwch cael hyd o ebost nhw yn y “cysylltwch a ni” bwtwm ar y gwefan
  2. Gofyn iddyn nhw am gymorthtrwy Microsoft Teams yn ‘posts’
  3. Cysylltu gyda swyddfa@brohyddgen.powys.sch.uk os rydych ddim yn gwybod sut I cysylltu gyda eich athro/athrawes ar -lein

Cysylltu gyda swyddfa@brohyddgen.powys.sch.uk neu 01654704200 os nad rydych yn cofio cyfrif hwb chi

Os rydych efo problem dechnegol gyda ( e-bost, Foldr, Teams, Office 365) Cofnodir problem gyda’r bwtwm isod neu ebostio help@ysgolbrohyddgen.on.spiceworks.com (cofiwch cynnwys ebost neu rhif ffon fel gallwn cysylltu gyda chi)

 

 

 

Deunydd Cymorth Gan Tim TGCh Bro Hyddgen

 

 

 

 

                      Newyddion TGCh

 

Sut i taclo Teams!

Top tips efo sut i cael gwers dda ar-lein Diolch i Mr Ellis am paratoi rhain 

Using Xbox or PlayStation to Access Hwb

Defnyddio Xbox neu PlayStation i gael mynediad i Hwb Mae un o'n dysgwyr (HWB), William yn Ysgol Gyfun Birchgrove yn Abertawe, wedi creu'r canllaw canlynol ar gyfer defnyddio consol gemau i gael mynediad at geisiadau ac adnoddau ar Hwb.   Defnyddio Xbox neu...

Darparu dyfeisiau i ddysgwyr sydd wedi’u heithrio’n ddigidol

Darparu dyfeisiau i ddysgwyr sydd wedi’u heithrio’n ddigidol  Bydd dysgwyr ym Mhowys sydd heb y defnydd o ddyfais sy’n cysylltu â’r we gartref yn derbyn dyfais o’r fath dros y pandemig coronafeirws, dywedodd y cyngor sir. Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio ag ysgolion...

PWYSIG! Audit Offer Cyfrifiadurol yn y cartref

Mae Cyngor Sir Powys wedi gofyn i’r ysgol ddosbarthu holiadur er mwyn darganfod faint o offer cyfrifiadurol sydd ei angen i helpu teluoedd a’u plant yn y cartref. Byddem yn ddiolchgar p gllech gwblhau'r holiadur hwn er mwyn i ni basio'r wybodaeth ymlaen i'r Awdurdod...

Drosolwg o systemau e-ddysgu i staff

Drosolwg o systemau e-ddysgu i staff / Overview of e-learning systems for staff [video poster="https://brohyddgen.cymru/wp-content/uploads/2018/07/logo_gwyn-1.png" width="960" height="540"...

Lawrlwytho Dogfennau