Newyddion

 

 

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr

Trefniadau dychwelyd i'r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021 In collaboration with the Machynlleth Business Forum, pupils at Ysgol Bro Hyddgen have taken photographs that reflect Machynlleth shops and local produce. In a recent competition prizes of £25 per photograph were offered by...

Defnyddio’r we yn ddiogel – Schoolbeat

Safe use of the internet Dyma gylchlythyr diweddaraf Schoolbeat sy'n cynnwys rhai awgrymiadau i Rieni gadw eu plant yn ddiogel tra ar-lein. https://schoolbeat.cymru/fileadmin/public/newsletters/SchoolBeat-Newsletter-No18.pdf Mae yna hefyd adran dda iawn ar Hwb o dan...

Sut i taclo Teams!

Top tips efo sut i cael gwers dda ar-lein Diolch i Mr Ellis am paratoi rhain 

Mae Coronafeirws yn dal ar led ym Mhowys

Mae Coronafeirws yn dal ar led ym Mhowys Gyda rhai disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf, anogir rhieni Powys i fod ar eu gwyliadwriaeth am Goronafeirws gan gadw plant sâl gartref. Roedd holl ddisgyblion Powys i fod i ddychwelyd i'r ysgol ddydd Llun...

Neges swyddogol yr Heddlu Calan Gaeaf / Noson Tân Gwyllt

Ar gyfer Calan Gaeaf Gofynnwn i bawb feddwl sut y gallant gadw pawb yn ddiogel y Calan Gaeaf hwn gan beidio lledaenu Covid-19. Ni chaniateir ‘Trick or Treat’ traddodiadol.  Ni chaniateir partïon Calan Gaeaf yn eich cartref neu mewn lleoliad arall . Peidiwch â chwrdd...