Y Cyngor Ysgol Cynradd

Yn dilyn cyfarfodydd o’r Cyngor Ysgol Cynradd cytunwyd ar y canlynol:

Cysylltu Clod y Pennaeth i’r 4 Diben y Cwricwlwm:

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Dinesyddion egwyddorol, gwybodus

Unigolion iach, hyderus

Cynhyrchu sticeri i’w dosbarthu i’r unigolion sy’n ennill yr enwebiad

Does dim angen Diwrnod Pêldroed i’r Merched yn unig ar hyn o bryd ond cedwir yr opsiwn i ddarparu hynny eto yn agored

Chwarae cerddoriaeth Gymraeg amser cinio fel rhan o weithgareddau’r Siarter Iaith

Gwobrwyo 1 plentyn o bob dosbarth ar ddiwedd pob tymor am wneud ymdrech i ddefnyddio’r Gymraeg

Cynnal diwrnod Shwmae Su’mae dydd Gwener 19 Hydref

Ble i fynd ar y Trac Dal i Fynd:

The Great wall of China

Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan – penderfyniad y Cyngor

Lapland

Paris

Botswana

Alicante, Spain

Polisi Ymddygiad i’w arddangos ymhob un ystafell ddosbarth