Plant prydau am ddim

Os ydych ar incwm isel, gallwch gyngor Powys eich helpu gyda chost prydau ysgol a dillad ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl mewn addysg llawn amser, dylyn y linc yma: https://cy.powys.gov.uk/article/3759/Prydau-Ysgol-am-ddim-a-help-gyda-dillad-ysgol

 

 

Bwydlen Cynradd

 

Canllawiau Bwyta’n Iach yn ystod y Pandemig

Bwydlen Uwchradd

Rydym yn paratoi pob pryd o fwyd yn ffres o’n bwydlen tair wythnos isod, gan gynnwys dewis o datws, llysiau neu salad a phwdin am £2.45 y pryd. Yn ogystal, mae’r canlynol ar gael bob dydd: tatws trwy’u crwyn gyda llenwadau amrywiol, pasta fel dewis Carbohydrad arall, Salad, Ffrwythau Ffres a Dŵr.

Mae bara, salad a dŵr ar gael hefyd. Rydyn ni’n gallu cynnig bwydlenni fegan a rhai ar gyfer deietau arbennig ar eich cais

Wythnos 1 – Wythnos yn Dechrau 15 Tachwedd, 6 Rhagfyr, 3 Ionawr, 24 Ionawr, 14 Chwefror, 14 Mawrth, 4 Ebrill

Dydd Llun

 • Gril cig eidion mewn bynsen neu caws a llysiau pob gwledig mewn bynsen, Tafelli Tatws gyda Pherlysiau, Ffa Pob a Chorn Melyn
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen ‘Krispie’ siocled

Dydd Mawrth

 • Selsig neu selsig fegan a Grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a Phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cwci a Charton o Sudd

Dydd Mercher

 • Cyrri Tikka Cyw Iâr neu cyrri Tikka llysieuol, reis, bara naan, llysiau cymysg
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen siocled

Dydd Iau

 • Twrci Rhost neu byrgyr Falafel, stwffin saets a winwns, Grefi Knorr,Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a Brocoli
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Bisgeden teisen frau a Charton o Sudd

Dydd Gwener

 • Pysgod mewn briwsion bara neu ‘Sgodyn neu Sglodyn Eog neu Caws a llysiau pob gwledig, Sglodion neu basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Myffin Ffrwythau

 

Wythnos 2 – Wythnos yn Dechrau 1 Tachwedd, 22 Tachwedd, 13 Rhagfyr, 10 Ionawr, 31 Ionawr, 28 Chwefror, 21 Mawrth

Dydd Llun

 • Gril cyw iâr mewn bynsen neu Caws a llysiau pob gwledig mewn bynsen, tatws deisiog llysieuog, Ffa Pob a Chorn Melys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen ‘Krispie’ siocled

Dydd Mawrth

 • Cyw Iâr neu selsig fegan gyda Stwffin Winiwn a Saets, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a broccoli
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cwci a Charton o Sudd

Dydd Mercher

 • Bolognese Cartref neu bolognese llysiau cartref, Sbageti a Bara Garlleg, India-corn a phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen siocled

Dydd Iau

 • Porc Rhost neu Brocoli, bresychen wen a chaws wedi’u pobi, tatws rhost, saws afal, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a Ffa Gwyrdd
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Bisgeden teisen frau a Charton o Sudd

Dydd Gwener

 • Pysgodyn mewn briwsion bara neu sglodyn Eog neu byrgyr Falafel, Sglodion neu Basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Myffin Ffrwythau

 

Wythnos 3 – Wythnos yn Dechrau 8 Tachwedd, 29 Tachwedd, 20 Rhagfyr, 17 Ionawr, 7 Chwefror, 7 Mawrth, 28 Mawrth

Dydd Llun

 • Peli Cig neu Peli fegan heb gig, Pasta a Bara Garlleg, Llysiau Cymysg
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen ‘Krispie’ siocled

Dydd Mawrth

 • Tafelli o Dwrci neu Caws a llysiau pob gwledig gyda Stwffin Winiwn a Saets, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a Phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cwci a Charton o Sudd

Dydd Mercher

 • Cinio Mini Grill (Cig moch, selsig neu selsig fegan a ½ Omled), Trionglau Tatws (Hash Browns), Ffa Pob neu Domatos Tun
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen siocled

Dydd Iau

 • Cig eidion Rhost, Pwdin swydd Efrog, grefi Knorr neu Pastai caws a thatws gyda ffa pob, Tatws stwnsh neu wedi’u berwi, Moron a Bresych Gwyrdd
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Bisgeden teisen frau a Charton o Sudd

Dydd Gwener

 • Pysgod mewn briwsion bara neu Sglodyn ‘sgodyn neu Sglodyn Eog neu caws a llysiau pob gwledig, Sglodion neu Basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Myffin Ffrwythau