Amseroedd y Dydd ar y Campws Cynradd

Clwb Brecwast: 8.15 – 8.50am

CA2

· Sesiwn Dysgu’r Bore: 9.00 – 12.50

· Amser Chwarae: 10.20 – 10.40

· Trac Dal i Fnd: 11.50 – 12.00

· Amser Cinio: 12.50 – 13.40

· Sesiwn Dysgu’r P’nawn: 13.40 – 15.20

Y Cyfnod Sylfaen

· Sesiwn Dysgu’r Bore: 9.00 – 12.15

· Amser Tocyn a Chwarae: 10.20 – 10.45

· Amser Cinio: 12.15 – 13.20

· Amser Glanhau Dannedd: 13.20 – 13.30

· Sesiwn Dysgu’r P’nawn: 13.30 – 15.20

· Amser Chwarae’r P’nawn: 14.20 – 14.35

 

Campws Uwchradd

Diwrnod Ysgol

  • 9.00 – 9.20 Cofrestru / Gwasanaeth / Cyfnod Bugeiliol
  • 9.20 – 10.10 Gwers 1
  • 10.10 – 11.00 Gwers 2
  • 11.00 – 11.20 Egwyl
  • 11.20 – 12.10 Gwers 3
  • 12.10 – 13.00 Gwers 4
  • 13.00 – 1.45 Cinio
  • 1.45 – 2.35 Gwers 5
  • 2.35 – 3.25 Gwers 6