UDRh – SLT
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Dafydd Jones Pennaeth / Headteacher dbj@brohyddgen.powys.sch.uk _01654704200
Anwen Jones Dirprwy Bennaeth (Campws Uwchradd) / Deputy Headteacher (Secondary Campus) apj@brohyddgen.powys.sch.uk _01654704200
Haf Ap Robert Pennaeth Cynorthwyol (Campws Cynradd) / Assistant Head Teacher (Primary Campus) hr@brohyddgen.powys.sch.uk _01654704200
       
Staff Dysgu Campws Cynradd / Primary Campus Teaching Staff
Enw / Name Dosbarth / Class Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Mrs Manon Holt Dosbarth Helygen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Cymraeg / Year 5 & 6 Welsh Medium mharries@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Alwyn Jones Dosbarth Afallen: Bl 4 a 5 Cyfrwng Cymraeg / Year 4 & 5 Welsh Medium ajones@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Ann Eleri Thomas Dosbarth Derwen: Bl 3 a 4 Cyfrwng Cymraeg / Year 3 & 4 Welsh Medium aethomas@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Lilian Stokes Dosbarth Collen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Saesneg / Year 5 & 6 English Medium led@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Lisa Raw-Rees Dosbarth Masarnen: Bl 3 a 4 Cyfrwng Saesneg / Year 3 & 4 English Medium lr@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Angharad Williams Dosbarth Bedwen: B 1 a 2 Cyfrwng Cymraeg / Year 1 & 2 Welsh Medium awilliams@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Iona Davies Dosbarth Onnen: Bl Derbyn a 1 Cyfrwng Cymraeg / Reception & Year 1 Welsh Medium id@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Mary Griffiths Dosbarth Celynnen: Bl Derbyn 1 a 2 Cyfrwng Saesneg / Reception, Year 1 & 2 English Medium mgriffiths@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
       
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG Campws Cynradd / Additional Learning Needs Support Staff – Primary Campus
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Miss Rhiannon Law CADY ac Athrawes y Ganolfan Arbenigol – Y Gelli / ALNCO & Y Gelli Specialist Centre Teacher RhiannonL@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Meinir Evans Cynorthwywraig/ SLA mevans@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Marian Breese-Griffiths Cynorthwywraig/ SLA mbgriffiths@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Carwen Francis Cynorthwywraig/ SLA cfrancis@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Holly Davidson Cynorthwywraig/ SLA hd@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Alison Kohler Cynorthwywraig/ SLA akholer@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Gwenan Cottam Cynorthwywraig/ SLA dgcottam@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Michelle Jones-Roberts Cynorthwywraig/ SLA mjr@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Steffanie Morris Cynorthwywraig/ SLA sm@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Claire Jenkins Cynorthwywraig – Cefnogaeth Darllen a Sillafu/ SLA – Reading and writing clairej@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Carol Lewis Cynorthwywraig y Ganolfan Arbenigol / SLA & Specialist Centre Assistant clewis@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Julie Price Cynorthwywraig y Ganolfan Arbenigol / SLA & Specialist Centre Assistant jprice@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Naomi Rees Goruchwyliwr Cyflenwi a Chynorthwywraig / Cover Supervisor & SLA nrj@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
       
Staff Dysgu Campws Uwchradd / Secondary Campus Teaching Staff
Enw / Name Maes Dysgu / Learning Area Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Mr Llifon Ellis Cymreag / Welsh lje@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Angharad Elias Cymreag a Saesneg/ Welsh & English ae@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Manon Williams Cymreag a Saesneg/ Welsh & English mw@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Sara Meredydd Aeron Cymreag / Welsh sa@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Iona Thomas Daearyddiaeth / Geography it@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Elaine Currie Saesneg / English emc@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Cathryn Williams Cemeg / Chemistry clw@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Lowri Evans Boiler a Meath / Biology & Agriculture le@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Meleri Rees Griffiths Addysg Grefyddol / Religious Studies mrg@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Lisa Raw-Rees Saesneg / English lr@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Ms Alexandra Bascou Ieithoedd / Languages aa@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Gwenllian James Cerdd / Music gj@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Dela Wyn Jones Hanes / History dwj@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Eleri Wyn Addysg Gorfforol / P.E eleriwyn@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Anna Rhys Davies Cymreag / Welsh ard@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Catrin Hughes-Jones Technoleg, Celf, Tecstiliau / Technology, Art and Textiles cmj@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Iwan Biffin Ffiseg / Physics ib@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Dafydd Ellis Mathemateg / Maths de@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Caryl Morgans Mathemateg / Maths cm@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Ifan Edwards Mathemateg / Maths ie@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Gwenan Phillips Mathemateg / Maths gphillips@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Tegid Owen Technoleg / Technology tgo@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Tomi Rowlands Technology Gwybodaeth / Information Technology tr@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Anne Morris Busnes / Business amorris@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
       
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG / Additional Learning Support Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Miss Anna Rhys Davies CADY (Iechyd, Lles & Diogelu) / ALNCO – Health, Well-being & Safeguarding ard@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mr Iwan Biffin CADY – Dysguac Addysgu / ALNCO – Teaching & Learning ib@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Catrin Manon Jones Goruchwyliwr Cyflenwi a Chynorthwywraig/ Cover Supervisor & SLA catrinmanon@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Samantha Roberts Pencampwraig Prydau Ysgol am Ddim / Free school meals Champion sjr@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Karyl Davies Tyst. Dysgu Cynorthwywraig/ SLA kd@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Liz Stevens Cynorthwywraig/ SLA ls@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
       
STAFF SWYDDFA / Office Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffon/ Phone Number
Mrs Meinir Hughes Jones Swyddog Gweinyddol & Arholiadau / Administrative & Exams Officer (Secondary Campus) office@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Eleri Jones Swyddog Gweinyddol (Campws Cynradd) / Administrative Officer (Primary Campus) office@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Nerys Zjalic Swyddog Gweinyddol a Presonoldeb / Administrative and Attendance Officer office@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Mrs Davinia Brown Swyddog Swyddog Gweinyddol a Presonoldeb / Administrative and Attendance Officer office@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Miss Lynwen Jones Swyddog Cyllid Swyddog Cyllid / Finance Officer accounts@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
       
TECHNEGWYR / Technicians
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email  
Mr Peter Kenny Repograffeg / Reprographics PK@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Tom Czekeryla Uwch Technegydd TGCh / Senior ICT Technician tom@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200
Jon Starbuck Gwyddoniaeth / Science js@brohyddgen.powys.sch.uk 01654 704200