Beth yw Trosglwyddo?

Yn ystod y flwyddyn academaidd yma bydd Ysgol Bro Hyddgen yn gwahodd blwyddyn 6 i’n diwrnodau trosglwyddo. Bwriad y diwrnodau hyn yw i’ch plentyn cael profiad o beth mae fel bod yn ddisgybl ysgol uwchradd. Mae’r rhaglen yn helpu i’ch plentyn ddod yn gyfarwydd â’r ysgol, yr athrawon ac i ddod i adnabod disgyblion bydd yn eu blwyddyn y flwyddyn nesaf.

 

 

Fideo i chi blwyddyn 6 i ddangos i chi pwy ‘di pwy cyn y ddiwrnod trosglwyddo ar yr ail o Orffennaf 

 

 

 

 

 

 

Dyma beth rydym yn ei wneud yn ystod ein diwrnod trosglwyddo a Gwybodaeth bwysig

 

 

Prosbectws

 

 

Dyma gyflwyniad i rieni disgyblion blwyddyn 6 yn rhannu gwybodaeth bwysig am addysg uwchradd ym Mro Hyddgen