Ysgol Bro Hyddgen are looking for a Teaching Assistant – Level 3

  Ysgol Bro Hyddgen are looking for a Teaching Assistant – Level 3 (Position Ref: THR0156B)  Ysgol Bro Hyddgen are looking for a Teaching Assistant – Level 3 (to start September 2022). For a full job description and to apply click on the attached documents. ...

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal   Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i’r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau! Erin and Katie year 12 collected...

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers Ar y ddegfed o fis Fawrth, cefais y fraint o ddylunio a chyflwyno gweithdy i ddosbarth cemeg blwyddyn un-ar-ddeg, Ysgol Bro hyddgen. Pwrpas y gweithdy oedd i ddysgu’r disgyblion am y gyrfaoedd sy’n bosib o fod...