You can contact the school with the following information:

 

 

Staff Contact Information
Select here for list
UDA – SLT
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Dafydd Jones Pennaeth / Headteacher

dbj@brohyddgen.powys.sch.uk

JonesD647@Hwbcymru.net

01654 704200
Anwen Jones Dirprwy Bennaeth (Campws Uwchradd) / Deputy Headteacher (Secondary Campus)

apj@brohyddgen.powys.sch.uk

PUGHEJONESA5@Hwbcymru.net

01654 704200
Haf ap Robert Pennaeth Cynorthwyol (Campws Cynradd) / Assistant Head Teacher (Primary Campus)

hr@brohyddgen.powys.sch.uk

ApH4@Hwbcymru.net

01654 704200
       
Staff Dysgu Campws Cynradd / Primary Campus Teaching Staff
Enw / Name Dosbarth / Class Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mrs Manon Holt Dosbarth Helygen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Cymraeg / Year 5 & 6 Welsh Medium

mharries@brohyddgen.powys.sch.uk

HoltE7@Hwbcymru.net

 

01654 704200
Mr Alwyn Jones Dosbarth Collen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Saesneg / Year 5 & 6 English Medium

ajones@brohyddgen.powys.sch.uk

JonesA1229@hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Ann Eleri Thomas Dosbarth Masarnen: Bl 3 a 4 Cyfrwng Saesneg / Year 3 & 4 English Medium

aethomas@brohyddgen.powys.sch.uk

ThomasA627@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Lilian Stokes Dosbarth Collen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Saesneg / Year 5 & 6 English Medium

led@brohyddgen.powys.sch.uk

StokesL21@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Gwenan Phillips Dosbarth Afallen: Bl 3, 4 a 5 Cyfrwng Cymraeg / Year 3, 4 & 5 Welsh Medium

gphillips@brohyddgen.powys.sch.uk

PhillipsG60@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Angharad Williams Dosbarth Bedwen: B 1 a 2 Cyfrwng Cymraeg / Year 1 & 2 Welsh Medium

awilliams@brohyddgen.powys.sch.uk

WilliamsA1805@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Iona Davies Dosbarth Onnen: Bl Derbyn a 1 Cyfrwng Cymraeg / Reception & Year 1 Welsh Medium

id@brohyddgen.powys.sch.uk

DaviesI499@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Mary Griffiths Dosbarth Celynnen: Bl Derbyn 1 a 2 Cyfrwng Saesneg / Reception, Year 1 & 2 English Medium

mgriffiths@brohyddgen.powys.sch.uk

GriffithsM434@Hwbcymru.net

01654 704200
       
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG Campws Cynradd / Additional Learning Needs Support Staff – Primary Campus
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Miss Rhiannon Law CADY ac Athrawes y Ganolfan Arbenigol – Y Gelli / ALNCO & Y Gelli Specialist Centre Teacher

RhiannonL@brohyddgen.powys.sch.uk

LawR71@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Meinir Evans Cynorthwywraig/ SLA

mevans@brohyddgen.powys.sch.uk

EVANSM1443@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Marian Breese-Griffiths Cynorthwywraig/ SLA

mbgriffiths@brohyddgen.powys.sch.uk

Breese-GriffithsM6@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Carwen Francis Cynorthwywraig/ SLA

cfrancis@brohyddgen.powys.sch.uk

FrancisC112@Hwbcymru.net

01654 704200
       
       
Mrs Gwenan Cottam Cynorthwywraig/ SLA

dgcottam@brohyddgen.powys.sch.uk

COTTAMG5@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Michelle Jones-Roberts Cynorthwywraig/ SLA

mjr@brohyddgen.powys.sch.uk

Jones-RobertsM5@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Steffanie Morris Cynorthwywraig/ SLA

sm@brohyddgen.powys.sch.uk

MorrisS382@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Claire Jenkins Cynorthwywraig – Cefnogaeth Darllen a Sillafu/ SLA – Reading and writing

clairej@brohyddgen.powys.sch.uk

JenkinsC125@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Carol Lewis Cynorthwywraig y Ganolfan Arbenigol / SLA & Specialist Centre Assistant

clewis@brohyddgen.powys.sch.uk

LEWISC958@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Julie Price Cynorthwywraig y Ganolfan Arbenigol / SLA & Specialist Centre Assistant

jprice@brohyddgen.powys.sch.uk

PRICEJ507@Hwbcymru.net

01654 704200
       
       
Staff Dysgu Campws Uwchradd / Secondary Campus Teaching Staff
Enw / Name Maes Dysgu / Learning Area Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mr Llifon Ellis Cymraeg / Welsh

lje@brohyddgen.powys.sch.uk

ELLISL119@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Angharad Elias Cymraeg a Saesneg/ Welsh & English

ae@brohyddgen.powys.sch.uk

ELIASA18@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Karina Dafis Cymraeg / Welsh 

DafisK8@Hwbcymru.net

DafisK8@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Manon Williams

Cymraeg a Saesneg/ Welsh & English

mw@brohyddgen.powys.sch.uk

WilliamsM571@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Iona Thomas Daearyddiaeth / Geography

it@brohyddgen.powys.sch.uk

THOMASI454@Hwbcymru.net

01654 704200
       
Mrs Cathryn Williams Cemeg / Chemistry

clw@brohyddgen.powys.sch.uk

lloyd-williamsc6@hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Lowri Evans Boiler a Amaeth / Biology & Agriculture

le@brohyddgen.powys.sch.uk

EvansL725@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Meleri Rees Griffiths Addysg Grefyddol / Religious Studies

mrg@brohyddgen.powys.sch.uk

Rees-GrifS4@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Lisa Raw-Rees Saesneg / English

lr@brohyddgen.powys.sch.uk

RAW-REESM10@Hwbcymru.net

01654 704200
Ms Alexandra Bascou Ieithoedd / Languages

aa@brohyddgen.powys.sch.uk

BascouA3@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Heledd Besent Cerdd / Music

besenth1@brohyddgen.powys.sch.uk

besenth1@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Dela Wyn Jones Hanes / History

dwj@brohyddgen.powys.sch.uk

JONESD1856@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Eleri Wyn Addysg Gorfforol / PE

eleriwyn@brohyddgen.powys.sch.uk

Marshalsey-JenkinsE5@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Anna Rhys Davies Cymraeg / Welsh

ard@brohyddgen.powys.sch.uk

DAVIESA2088@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Catrin Hughes-Jones Technoleg, Celf a Thecstiliau / Technology, Art & Textiles

cmj@brohyddgen.powys.sch.uk

HughesC895@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Iwan Biffin Ffiseg / Physics

ib@brohyddgen.powys.sch.uk

BIFFINI9@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Caryl Morgans Mathemateg / Maths

cm@brohyddgen.powys.sch.uk

MORGANSC31@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Rhian Griffiths Mathemateg / Maths

GriffithsR484@brohyddgen.powys.sch.uk

GriffithsR484@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Catrin Jones Mathemateg / Maths

JonesC4370@brohyddgen.powys.sch.uk

JonesC4370@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Owain Harpwood Addysg Gorfforol / PE

HarpwoodO6@brohyddgen.powys.sch.uk

HarpwoodO6@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Tegid Owen Technoleg / Technology

tgo@brohyddgen.powys.sch.uk

OWENT237@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Tomi Rowlands Technology Gwybodaeth / Information Technology

tr@brohyddgen.powys.sch.uk

RowlandsT32@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Anne Morris Busnes / Business

amorris@brohyddgen.powys.sch.uk

MorrisA334@Hwbcymru.net

01654 704200
       
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG / Additional Learning Support Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Miss Anna Rhys Davies CADY (Iechyd, Lles & Diogelu) / ALNCO – Health, Well-being & Safeguarding

ard@brohyddgen.powys.sch.uk

DAVIESA2088@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Iwan Biffin CADY – Dysguac Addysgu / ALNCO – Teaching & Learning

ib@brohyddgen.powys.sch.uk

BIFFINI9@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Catrin Manon Jones Goruchwyliwr Cyflenwi a Chynorthwywraig / Cover Supervisor & SLA

catrinmanon@brohyddgen.powys.sch.uk

JONESC3917@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Samantha Roberts Pencampwraig Prydau Ysgol am Ddim / Free School Meals Champion

sjr@brohyddgen.powys.sch.uk

ROBERTSS767@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Karyl Davies Tyst. Dysgu Cynorthwywraig/ SLA

kd@brohyddgen.powys.sch.uk

DAVIESK1237@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Liz Stevens Cynorthwywraig/ SLA

ls@brohyddgen.powys.sch.uk

StevenE6@Hwbcymru.net

01654 704200
       
STAFF SWYDDFA / Office Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mrs Meinir Hughes Jones Swyddog Gweinyddol & Arholiadau / Administrative & Exams Officer (Secondary Campus)

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Eleri Jones Swyddog Gweinyddol (Campws Cynradd) / Administrative Officer (Primary Campus)

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Nerys Zjalic Swyddog Gweinyddol a Phresonoldeb / Administrative and Attendance Officer

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Davinia Brown Swyddog Swyddog Gweinyddol a Phresonoldeb / Administrative and Attendance Officer

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Lynwen Jones Swyddog Cyllid Swyddog Cyllid / Finance Officer

accounts@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_cyfrifon@Hwbcymru.net

01654 704200
       
TECHNEGWYR / Technicians
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mr Peter Kenny Repograffeg / Reprographics

PK@brohyddgen.powys.sch.uk

KENNYP9@Hwbcymru.net

01654 704200
Tom Czekeryla Uwch Technegydd TGCh / Senior ICT Technician

tom@brohyddgen.powys.sch.uk

CzekerylaT@hwbcymru.net

01654 704200
Jon Starbuck Gwyddoniaeth / Science

js@brohyddgen.powys.sch.uk

STARBUCKJ6@Hwbcymru.net

01654 704200

Primary Campus

 

Ysgol Bro Hyddgen Campws Cynradd
Craigfryn,
Machynlleth
Powys,SY20 8HE

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time.

 

Phone Number: 01654 704200
Fax Number: 01654 702994

                                                                            email: office@brohyddgen.powys.sch.uk

Secondary Campus

 

Canolfan Hyddgen

Ysgol Bro Hyddgen
Greenfields,
Machynlleth
Powys,

SY20 8DR

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time

Phone Number: 01654 704200
Fax Number: 01654 702994

email:
office@brohyddgen.powys.sch.uk