Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? / Problems accessing your work when you have multiple users using the same user account on the same computer at home?

Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? – Defnyddiwch InPrivate Window yn Microsoft EdgeProblems accessing your work when you have multiple users using the same user...

Using Xbox or PlayStation to Access Hwb

Defnyddio Xbox neu PlayStation i gael mynediad i Hwb Mae un o’n dysgwyr (HWB), William yn Ysgol Gyfun Birchgrove yn Abertawe, wedi creu’r canllaw canlynol ar gyfer defnyddio consol gemau i gael mynediad at geisiadau ac adnoddau ar Hwb.   Defnyddio...