Noson Agored Rithiol Chweched/6th Form Virtual Open Evening

Noson Agored y Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening   Noson agored rithiol a gynhelir dros Microsoft Teams, nos Lun 25 Ionawr am 3:45yh Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y 6ed) ar...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...

Information and dates for the start of next term

Information and dates  for the start of next term Dear Parent / Carer, As we approach the end of term and the end of 2020, we would like to thank youin what has been an extremely difficult and challenging year.The last nine months have placed additional stresses on...