Lockdown work – Art

Lockdown work – Art   Here are some of the lovely art works made at home by students during this latest lockdown. Thank you so much for all your...

Why pick French GCSE in Ysgol Bro Hyddgen?

Pam dewis TGAU Ffrangeg yn Ysgol Bro Hyddgen? /  Why pick French GCSE in Ysgol Bro Hyddgen?   1. Canlyniadau rhagorol: Yn 2019-2020 yn YBH cafodd yr holl fyfyrwyr a wnaeth TGAU Ffrangeg eu graddau disgwyliedig yn sgorio 100% A* i B. 2. Gwerth ychwanegol i’r...

Catch-up Sessions Wales

Catch-up Sessions Wales Dear all, The Covid pandemic has resulted in students across Wales missing out on certain aspects and the opportunity to improve skills in various GCSE, AS and A level subjects. In order to support pupils across Wales, e-sgol will be running a...

Noson Agored Rithiol Chweched/6th Form Virtual Open Evening

Noson Agored y Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening   Noson agored rithiol a gynhelir dros Microsoft Teams, nos Lun 25 Ionawr am 3:45yh Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y 6ed) ar...