Class Check-in Sessions As required by the Welsh Government

Class Check-in SessionsAs required by the Welsh Government, we will be providing live check-in sessions with all learners in theFoundation Phase, starting on Thursday 21 January please see more from the document below. Foundation Phase...

Noson Agored Rithiol Chweched/6th Form Virtual Open Evening

Noson Agored y Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening   Noson agored rithiol a gynhelir dros Microsoft Teams, nos Lun 25 Ionawr am 3:45yh Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y 6ed) ar...

Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? / Problems accessing your work when you have multiple users using the same user account on the same computer at home?

Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? – Defnyddiwch InPrivate Window yn Microsoft EdgeProblems accessing your work when you have multiple users using the same user...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...