Ysgol Bro Hyddgen Caretaker and Maintenance Page   

 

 

Os rydych yn cael trafferth gyda offer ar y safle neu angen gwaith cynnal / If you have having trouble with anything onsite or need any maintenance work? 

  1. Llenwi y ffurflen isod neu ebostio  / Fill out the below form or email    –   help@ybhcynnal.on.spiceworks.com

 

Os rydych efo cwestiwn cyffredin gallwch ebostio – Gofalwr@brohyddgen.powys.sch.uk / If you a general question you can email – Gofalwr@brohyddgen.powys.sch.uk

 

Gyrru neges i'r Tim Cynnal Safle / Send a Message to the maintenance team

9 + 2 =