Secondary Campus Homepage

 

 

 

News Feed

 

Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice – self isolate

Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice - self isolate Yn dilyn achos COVID, bydd rhaid i bawb yn Blwyddyn 9 ac y rheini sydd wedi trafeilio ar Bws Ysgol Llanbrynmair aros adref a hunan ynysu tan dydd Llun 12fed o Orffennaf 2021. Bydd gwaith yn parhau ar...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i'r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021 In collaboration with the Machynlleth Business Forum, pupils at Ysgol Bro Hyddgen have taken photographs that reflect Machynlleth shops and local produce. In a recent competition prizes of £25 per photograph were offered by...

Safe use of the internet – Schoolbeat

Safe use of the internet  Here’s Schoolbeat’s most recent newsletter which covers some tips for Parents to keep their children safe whilst online. https://schoolbeat.cymru/fileadmin/public/newsletters/SchoolBeat-Newsletter-No18.pdf There is also a really good section...

How to tackle Teams!

Some top tips of how to get the best possible lesson online  Thank you to Mr Ellis for preparing these! 

Coronavirus is still circulating in Powys

Coronavirus is still circulating in Powys With some pupils returning to school next week Powys parents are being urged to be on their guard for Coronavirus and keep unwell children at home. All Powys pupils were due to return to school on Monday (November 2) after a...

Official Police message Halloween / Bonfire

For Halloween We ask everyone to think how they can keep everyone safe this Halloween and not spread Coronavirus. Traditional trick or treating is not allowed.  Halloween parties in either your home or at another venue are not allowed.  Do not to meet anyone indoors...

Using Xbox or PlayStation to Access Hwb

Defnyddio Xbox neu PlayStation i gael mynediad i Hwb Mae un o'n dysgwyr (HWB), William yn Ysgol Gyfun Birchgrove yn Abertawe, wedi creu'r canllaw canlynol ar gyfer defnyddio consol gemau i gael mynediad at geisiadau ac adnoddau ar Hwb.   Defnyddio Xbox neu...

How to Revise – Year 11

On Friday Year 11 received a session on 'How to Revise'. See enclosed further information and useful techniques.