Secondary Campus Homepage

 

 

 

News Feed

 

Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice – self isolate

Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice - self isolate Yn dilyn achos COVID, bydd rhaid i bawb yn Blwyddyn 9 ac y rheini sydd wedi trafeilio ar Bws Ysgol Llanbrynmair aros adref a hunan ynysu tan dydd Llun 12fed o Orffennaf 2021. Bydd gwaith yn parhau ar...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i'r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021

Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth Calendar 2021 In collaboration with the Machynlleth Business Forum, pupils at Ysgol Bro Hyddgen have taken photographs that reflect Machynlleth shops and local produce. In a recent competition prizes of £25 per photograph were offered by...

Safe use of the internet – Schoolbeat

Safe use of the internet  Here’s Schoolbeat’s most recent newsletter which covers some tips for Parents to keep their children safe whilst online. https://schoolbeat.cymru/fileadmin/public/newsletters/SchoolBeat-Newsletter-No18.pdf There is also a really good section...

How to tackle Teams!

Some top tips of how to get the best possible lesson online  Thank you to Mr Ellis for preparing these!