Welcome to Ysgol Bro Hyddgen

Empowering Dreams

News

Ysgol Bro Hyddgen are looking for a Caretaker

Ysgol Bro Hyddgen are looking for a Caretaker (see job description for full information)  As soon as possible APPLICATIONS CAN BE MADE THROUGH THE POWYS COUNTY COUNCIL WEBSITE https://recruitment.powys.gov.uk and enter “THR0203” Any further information contact Lynwen...

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal   Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i'r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau! Erin and Katie year 12 collected £228.43 for...

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers

Hyrwyddo Gyrfaoedd Cemeg / Promoting Chemistry Careers Ar y ddegfed o fis Fawrth, cefais y fraint o ddylunio a chyflwyno gweithdy i ddosbarth cemeg blwyddyn un-ar-ddeg, Ysgol Bro hyddgen. Pwrpas y gweithdy oedd i ddysgu’r disgyblion am y gyrfaoedd sy’n bosib o fod...